En ekorres klagan. Eller ett kungarike för en nöt!

Att de två första åren i läraryrket var mer jobbiga än roliga. Det kan jag ta. Att år tre, även om skolan är en ny, går lättare och  bättre känns rätt och riktigt. En naturlig utveckling, så att säga. Lön för mödan. Att år tre ändå är så tungt, och då menar jag tungt i … Läs mer

Khan och Gates ges en pedagogisk känga

Jag fick två jobberbjudanden samtidigt och sonens kompis tyckte jag var korkad som inte tog bägge lärarjobben. Med en web-kamera hade jag ju kunnat vara på två ställen samtidigt och lyft två löner! Strålande idé, tyckte jag och lovade att hädanefter ska jag inte ta några viktiga beslut innan jag rådgjort med honom först, och … Läs mer

Måste läsas! Lgr11 och potatisen

Lotta Edholm baxade in den flummiga sossesyndabocken (se nedan) i debatten om friskolornas skuld till skolresultat och segregation –  och jag vänder blicken från teven mot Twitter i stället, och avslutar veckan med veckans viktigaste läsning: Björn Kindenberg: Kan du potatis?

Hur tänker du, människa? Och hur läser du?

Bodil Malmsten tipsar på sin blogg om Edge Foundation.* Där ställs den intressanta frågan om internet ändrar vårt sätt att tänka (länk till Edge Foundation) . Där diskuteras om den moderna teknologin ändrar vårt sätt att bete oss, tala, reagera, tänka och minnas – håller vi på att förändras till en nya art – ”informavores”? Där ställs … Läs mer

Om information utan sammanhang och ”lagom annorlunda frågor”

Idag läser jag på Tomas Kroksmarks blogg om Umberto Ecos tankar [Eco] diskuterar hur vi offrar den digitaliserade generationens växling av kunskap till information. Eco hävdar då att information inte är mycket värd om den inte kan placeras i ett bildat sammanhang. (E)cos kritik gäller främst att vår skola håller på att bli en institution för … Läs mer

Mycket snack men lite verkstad

Några av min sons klasskamrater uttryckte häromdagen att de tycker att sonen ska bli politiker. Det är inte ett gott betyg åt politiker. För det sonen gjorde var att hålla låda om något som egentligen inte hade hänt, och som därför inte var sant. Han redogjorde på en lektion för deras ”gruppdiskussion”, och påstod att … Läs mer

Som en boll

Så mycket kunskap! I inledning till Christina Olin-Schellers avhandling* läser jag de tröstens ord hon fick av en vän när hennes frustration och tvivel över arbetet var stor: – Tänk dig att kunskapen är som en boll. När bollen är liten har den små kontaktytor där ny kunskap kan fästa. Ju större kunskapsbollen blir desto … Läs mer

En pinsam insikt

Egentligen har jag vetat det hela tiden. Kanhända var det till och med det som gjorde att jag sökte till lärarutbildningen från början. Men uppenbarligen har jag tappat insikten om det nånstans på vägen. Jag talar, pinsamt nog, om vikten av att som lärare besitta kunskap.     På något vis har fokus på fostransmål, … Läs mer