Eva-Lotta Hultén: Vi förslavar våra barn – MultiURL

http://www.multiurl.com/l/64I Oerhört angelägen läsning. /Janis, som mycket ofrivilligt men allt för ofta känner sig som en domptör och manipulatör. Tack till @stefan_palsson för Twittertips!

Bloggat om motivation på Skollyftet i dag

Det var den egna upplevda bristen på arbetsglädje i dag som fick mig att ännu en gång fundera över hur skolan verkar för elevers inre motivation, länk till Skollyftet: Grundbulten: Motivationen.

Nya lärare i det nya utvidgade läraryrket

  Jag läser Marianne Strömbergs avhandling ”De första sex åren: en studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång” eller rättare sagt ögnar igenom avhandlingen lite här, lite där. Kanske att jag i sommar kan läsa den på riktigt. I diskussionsdelen som rör de nya lärarnas tre första år (246 ff) läser jag … Läs mer

Motivation för stora och små

Via The educatorssweden Dailys förmedling (JensRantil twittrade) läser jag en artikel om motivation och brist på motivation bland anställda. Att det inte är någon större skillnad mellan vuxna på jobbet och elever i skolan, inser jag medan jag läser. Vi har i mycket samma behov som behöver uppfyllas för att vi ska tycka det är … Läs mer

Lästips: om relationskompetens och relationspedagogik

Eftersom relationspedagogik och funderingar över inre och yttre motivation är det som mest upptar mina tankar – och i praktiken mina arbetsdagar – länkar jag vidare till Christermagisters välskrivna inlägg inklusive länk till ett  inlägg om relationspedagogik, läs här. Även jag rekommenderar Jesper Juul och Margareta Normells böcker. Bland det viktigaste jag någonsin lärt mig är … Läs mer

Lärande, förståelse, motivation

Vi talar aldrig om lärande i skolan. Egentligen. (På min skola, bör jag väl tillägga, även om jag betvivlar att det ser mycket annorlunda ut på de flesta skolor.) Att lyssna till ”Varifrån kommer lusten att lära” i P1:s Filosofiska rummet på väg till skolan, och sedan diskutera pavlovska morötter på eftermiddagen, det blev intressant. Eller inte. … Läs mer

Lärande sker i meningsfulla sammanhang

Anne-Marie Körling skriver  om att läroplanens mest missförstådda ord är LUST, som i det lustfyllda lärandet, läs här.  Ordboken definierar ordet lust till en önskan att pröva något, och det ger Anne-Marie vägledning i hennes pedagogiska arbete: ”Eleverna ska få pröva och försättas i prövande. Att lära sig är lustfullt först när man erövrat kunskaperna … Läs mer

Motivation – hotivation

Eleverna ”skriker” efter yttre kontroll, yttre motivation – och jag och mina käpphästar vet inte åt vilket håll vi ska galoppera. Eleverna har helt klart inte läst samma pedagogiska teorier som jag. Så klart att de inte har. Det är jag som måste leda, och få med dem på samma tåg som jag stigit på. De … Läs mer

Vägen till kompletterande utbildning – i bedömning och betygsättning

Jag har, med stort nöje,  läst Anne-Marie Körlings bok Vägen till skriftliga omdömen. En guide till hur att tänka kring och hur att utföra det här med att bedöma;  ganska liten i det behändiga formatet, men stor i tanken.  Och egentligen inte bara en väg till hur att skriftligt bedöma utan i förlängningen också hur att tänka … Läs mer