Bilder som ingång

 Jag steg upp tidigt i morse för att förbereda en lektion på upplysningen och romantiken. För sonen.  (Som ligger och sover). Märkte snabbt att  kunskaperna från högskolan behöver uppdateras – och fördjupas…  Hur som helst, i  Lönnroth och Delblancs ”Från runor till romantik” ( i  ”Den svenska litteraturen” i 3 band) hittar jag något som … Läs mer

Molloys metodik – 3

I Gunilla Molloys processinriktade skrivundervisning som jag skrivit om i tidigare inlägg fungerar också den stora mängden skrivtillfällen i sig som individualiserande (s. 36). Läraren behöver inte hitta olika arbetsuppgifter åt olika elever, för när eleverna utgår ifrån sina egna texter arbetar de med det de för stunden behöver, och i sin egen takt. Här … Läs mer

Molloys metodik – 2

Skrivportföljer arbetar väl ”alla” svensklärare med nu, men jag tar ändå upp metoden. För att jag har sett att innehållet i portföljerna bara samlas för att läraren ska ha ett material som underlag för sin betygsättning vid terminens slut – och då har man ju missat en del av poängen med metoden:

Kärna eller inte

Under de sista veckorna på mitt sommarlov har jag gett mig på att läsa Gunilla Molloys bok ”Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik”. Jag citerar: Att tala om ”ämnet” som om det ständigt vore ett och detsamma är dessutom inte hållbart. Såväl på universitetsnivå som i skolan är ett ”ämne” alltid en konstruktion. Vad det … Läs mer

Molloys metodik – 1

Reflekterande läsning och skrivning – metodiken Gunilla Molloy utgår ifrån att basen för det språkutvecklande arbetet är skönlitteraturen och elevernas egen skapande verksamhet. Genom litteraturen ges en förståelse för andras liv samtidigt som läsarens eget liv belyses, och genom att eleven får skriva om sin läsning erövras också ett språk för de egna erfarenheterna. ”Ty … Läs mer

Molloys metodik – en lärarstudents inspirationskälla. Intro.

I flera tidigare inlägg har jag skrivit om mina tankar om litteraturläsning. Jag har rackat ner på klassiker och vissa har tolkat det som att jag skulle vara en rabiat motståndare mot dessa. Så är det inte, däremot ser jag inte att någon bok, inte ens en god klassiker, har en given plats i undervisningen. … Läs mer