Att leva uppkopplad: länktips

Om man skulle få för sig att man vill jobba med området ”teknikens och de sociala mediernas roll i våra liv” kan jag nedan lista användbara länkar. Rent textmässigt ligger de flesta av artiklarna på gymnasienivå, skulle jag säga. Fram till den 24/12 2011 kan man titta på del 1 av Babel (sänt 1/9) där … Läs mer

Ännu mer poesi på schemat

Youtube är faktiskt häftigt – man hittar ”allt” där, även saker man kan använda i undervisningen. En cool dikt att använda i engelskan är Gwendolyn Brooks ”We real cool”:

Poesi på schemat en gång till

Att under någon av lektionerna på temat poesi ta med den här dikten känns som självklart. Är däremot osäker på om det är en dikt att ta upp vid uppstarten, eller senare. Själv har jag till exempel börjat poesitemat med ett slags intro som ger en exposé över mångfalden, över hur olika dikter kan se … Läs mer

Norska på svenskan

Jag såg den först på någon annan blogg som jag tyvärr inte längre minns vilken den var. Det är några norrmän som skämtar om att även om tekniken förändrats genom århundradena så ser användarproblemen ändå ganska lika ut  🙂  Kanske sketchen skulle kunna användas som ett roligt inslag när man undervisar i/om nordiska språk – … Läs mer

Realia, skönlitteratur och internet i engelskan

S i t u a t i o n :  L e k t i o n I dag blir det två undervisningstips som jag hittat på två lärarbloggar, och ett boktips. Först några tankar om att  undervisa i realia i engelskan och som  inspirerar till att låta undervisningen utgå ifrån elevernas frågor och intresseområden: 1  … Läs mer

Blue is the gap in the air of all things

… ‘if you care to listen, I will tell you everything I know about the colour blue’. And so we heard about the colour blue. ‘Blue is the colour of the Pacific. It is the air we breathe. Blue is the gap in the air of all things, such as the palms and iron roofs. … Läs mer