Läsa utan skygglappar

Del två i Zembas reportageserie om den svenska skolan ger inte en ljusare bild av skolan. Den är nattsvart. Är den då dramaturgisk nattsvart, med en (halvt) dold agenda som Mats på Tysta tankar menar, eller en rapport som vi bör ta på allvar för att den visar på en verklighet? Anna Kaya tar åt sig … Läs mer

Hunduppfostran vs fostran av fria medborgare i en demokrati

Det finns metoder för att stävja stök i skolan och peppa omotiverade elever som bygger på behavoristiska teorier, metoder som används i svenska skolor i dag. Med belöningar och beröm för önskat beteende, och med andra slags konsekvenser för oönskat beteende ska man få med eleverna på jag-gillar-skolan-tåget. Jag tror dessa metoder sällan bygger på  renodlad … Läs mer

Textanalys (i valtider)

I läroplanen för grundskolan står att läsa att det är ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”. (Lpo94) I kursplanen för svenska står att läsa att ”det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig … Läs mer

”Death of Education – Dawn of Learning” – i en skola för alla?

Jag har precis hoppat på samma kurs som Monica och Lina läser, KTH:s distanskurs om digitalt lärande. Spännande! Mitt i all entusiasm (och ibland en viss kritik mot det digitaliserade lärandet) infinner sig känslan av en viss meningslöshet. Vår samlade erfarenhet av datorer i skolan är mer en erfarenhet av brist på teknik, såväl som … Läs mer