Mycket snack men lite verkstad

Några av min sons klasskamrater uttryckte häromdagen att de tycker att sonen ska bli politiker. Det är inte ett gott betyg åt politiker. För det sonen gjorde var att hålla låda om något som egentligen inte hade hänt, och som därför inte var sant. Han redogjorde på en lektion för deras ”gruppdiskussion”, och påstod att … Läs mer