Khan och Gates ges en pedagogisk känga

Jag fick två jobberbjudanden samtidigt och sonens kompis tyckte jag var korkad som inte tog bägge lärarjobben. Med en web-kamera hade jag ju kunnat vara på två ställen samtidigt och lyft två löner! Strålande idé, tyckte jag och lovade att hädanefter ska jag inte ta några viktiga beslut innan jag rådgjort med honom först, och … Läs mer

Björklund går för långt

Läraren är skolans viktigaste resurs. Och lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion undervisa och leda klassen. Pedagogiska trender har länge drivit lärarna bort från lärarledd undervisning. Den utvecklingen måste brytas och lärarna måste åter ta plats i klassrummet. Genom att undervisa, instruera och vara lärare kan lärarkåren vända skolans negativa trend. Det är hög … Läs mer

Björklund och skolförordningen säger: Mer lärarledd undervisning i skolan

http://mobil.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article8704728.ab Ab tolkar ”kontinuerlig och aktivt lärarledd strukturerad undervisning” till ”katederundervisning” och det är väl precis vad Björklund menar, vilket gör mig djupt deprimerad. Jag säger: mer och bättre lärarledd undervisning får man med fler lärare i klassrummet eller mindre klasser. Ökad lärartäthet, står det något om det i skolförordningen, Björklund? Skriver du in något … Läs mer

Min och andras reaktioner på Sveriges tapp

Jag läser Reaktioner på Sveriges tapp | http://www.skolvarlden.se. Bland kommentarerna från Mette Fjelkner, Jan Björklund med flera finns också en läsarkommentar från ”Berra”: Det finns tre orsaker till nedgången. (S)axen, klisterburken och färgkritorna. Ta ifrån lärarna dessa redskap och kräv strukturerad undervisning i stället. Det är svårt att avgöra om det är Berras eller utbildningsministerns kommentar … Läs mer