Vill ni ha en bättre skola? Nå, då så.

Skolans gångväg

Som lärare, mitt i den verksamhet som kallas skola, ska jag avslöja något som kan förefalla självklart men ändå inte tycks vara det. Det finns nämligen något som vi lärare kan göra för att skolan ska bli bättre och elevernas kunskaper och betygsresultat förbättras, och vi vet hur. Vi kan undervisa. Så låt oss då … Läs mer

Lärarjobbet som improvisationsteater

Jag antar att ni hört liknelsen ”att vara lärare är som att stå på scen”. Det är en bild av läraryrket som beskriver det att lärare behöver inta scenen (klassrummet) och i någon mån förmå fängsla sin publik (eleverna), och fånga deras uppmärksamhet. Precis som på teatern. Du behöver en inifrånkommande energi för att lyckas … Läs mer

Sluta dadda, men ge inte upp

Grymt verklighetens hårda band mig trycka. Av törnen blott en efterskörd jag samlar, på glädjens fält och lik ett korthus ramlar var väntad jordisk fröjd, var dröm av lycka. Det är Stagnelius. Så klart. Jag läste dikten i en bok och tyckte först att titeln var rolig. Vi hade arbetslagsmöte och samma elever som tagits … Läs mer

”Children do not make errors to annoy you.”

För ett tag sedan var jag på föreläsning med Dylan Wiliam. Han är professor i pedagogik och något slags gud på området formativ bedömning. Det var en föreläsning som ruskade om en del i publiken. Själv satt jag och njöt av att få lyssna till en person som var så inspirerande. Han fullkomligt spottar ur … Läs mer

Att leva uppkopplad: länktips

Om man skulle få för sig att man vill jobba med området ”teknikens och de sociala mediernas roll i våra liv” kan jag nedan lista användbara länkar. Rent textmässigt ligger de flesta av artiklarna på gymnasienivå, skulle jag säga. Fram till den 24/12 2011 kan man titta på del 1 av Babel (sänt 1/9) där … Läs mer

Diagnos: diagnostiserad

De senaste veckorna har jag pysslat med Per Måhls diagnosmaterial Lässtandarder. Jag måste säga att jag gillar det. Kort sagt kan man säga att Måhls läsförståelsediagnoser går ut på att eleverna läser tre typer av texter: en skönlitterär, en inriktad på SO/samhällskunskap/historia och en inriktad på NO/naturkunskap. Frågorna eleverna ska svara på kan bara lösas … Läs mer

Khan och Gates ges en pedagogisk känga

Jag fick två jobberbjudanden samtidigt och sonens kompis tyckte jag var korkad som inte tog bägge lärarjobben. Med en web-kamera hade jag ju kunnat vara på två ställen samtidigt och lyft två löner! Strålande idé, tyckte jag och lovade att hädanefter ska jag inte ta några viktiga beslut innan jag rådgjort med honom först, och … Läs mer

Horisontella eller vertikala arbetslag? För- och nackdelar?

Bland mycket annat funderar jag över horisontella och vertikala arbetslag, och varför skolor väljer det ena eller det andra sättet att arbeta. Är valet ett pedagogiskt eller organisatoriskt val? Vilka frågor är viktiga att ställa när man överväger för- och nackdelarna?  Vilket tror du är det vanligaste i skolan i dag? Vilka är dina erfarenheter … Läs mer

Introvert och lärare

Via doktorspinn  hittar jag Carl Kings text 10 Myths About Introverts  och jag funderar på det här med introverta i klassrummet. Jag saxar: A section of Laney’s book maps out the human brain and explains how neuro-transmitters follow different dominant paths in the nervous systems of Introverts and Extroverts. If the science behind the book … Läs mer

Vad är arbetsro?

Björn Kindenberg skriver om arbetsro, och som alltid mycket sympatiskt och med klokhet. Jag som ännu är ny i yrket (det brukar sägas att det tar uppåt fem år att känna sig (något så när) säker som lärare) uppskattar mycket när en av alla duktiga pedagoger vars bloggar jag läser också adresserar svårigheterna – och … Läs mer

Lämplighetsprov för ökad lärarcentrerad undervisning?

Christermagister skriver om det av regeringen föreslagna lämplighetsprovet vid antagningen till lärarutbildningen, läs här, och citerar Sigbrit Franke som säger att provet skulle kunna bestå av flera delar: – Det kan bestå i en muntlig och en skriftlig framställning. Och hur den sökande visar upp ett pedagogiskt ledarskap och hur man lyckas göra ett ämne intressant. Det … Läs mer

@VeryShortStory

Kul twitter-läsning! I taught my dog to talk. I made him my wingman and went out to pick up women, but he answered honestly when asked if I was worth dating. — Very Short Story (@VeryShortStory) May 16, 2011 Each new wrinkle was a mark of a lesson learned. The years had filled me with … Läs mer

How to Keep Kids Engaged in Class | Edutopia

http://www.edutopia.org/classroom-student-participation-tips Tack till twitter-tipsaren Brian Kotts!

Bloggat om motivation på Skollyftet i dag

Det var den egna upplevda bristen på arbetsglädje i dag som fick mig att ännu en gång fundera över hur skolan verkar för elevers inre motivation, länk till Skollyftet: Grundbulten: Motivationen.

En skolforskares röst i skoldebatten

, Var finns den pedagogiska forskningen, var finns forskarna  i skoldebatten? var det någon som frågade häromdagen. Här finns en: Jag håller med om att skolan behöver utvecklas och att det skulle vara bra om eleverna lär sig mer, men jag vill inte gå den riktning DN vill. Det skulle vara att gå bakåt. De … Läs mer