Molloys metodik – 2

Skrivportföljer arbetar väl ”alla” svensklärare med nu, men jag tar ändå upp metoden. För att jag har sett att innehållet i portföljerna bara samlas för att läraren ska ha ett material som underlag för sin betygsättning vid terminens slut – och då har man ju missat en del av poängen med metoden:

Molloys metodik – 1

Reflekterande läsning och skrivning – metodiken Gunilla Molloy utgår ifrån att basen för det språkutvecklande arbetet är skönlitteraturen och elevernas egen skapande verksamhet. Genom litteraturen ges en förståelse för andras liv samtidigt som läsarens eget liv belyses, och genom att eleven får skriva om sin läsning erövras också ett språk för de egna erfarenheterna. ”Ty … Läs mer