Bilder som ingång

 Jag steg upp tidigt i morse för att förbereda en lektion på upplysningen och romantiken. För sonen.  (Som ligger och sover). Märkte snabbt att  kunskaperna från högskolan behöver uppdateras – och fördjupas…  Hur som helst, i  Lönnroth och Delblancs ”Från runor till romantik” ( i  ”Den svenska litteraturen” i 3 band) hittar jag något som … Läs mer