”Bloggskolan” som den nya pedagogiken

”Fram för fusket”  lyder rubriker till  Martin Aagårds intressanta artikel i gårdagens Aftonbladet/Kultur om plagiatfusket på gymnasiet och högskolan. Slutorden lyder: ”Det ständigt pågående digitala grupparbetet har gjort den disciplinstyrda ”kunskapsskolan” omodern. Bloggskolan är här”. Allt det som stod mellan rubriken och slutorden får ni läsa om själva! Länk här. Läsvärt både om man håller med, … Läs mer

Tänk till om IKT och folkbildningen!

I en kommentar till inlägget om IKT i skolan häromdagen  skriver Per Lagerström att han skriver på ett manus till en idéskrift om “Folkbildningens digitala möjligheter” som skall fånga upp lite av alla de erfarenheter som gjorts inom det flexibla (och digitala) lärandet inom folkbildningen de senaste åren. Vår huvudtes är att klyftorna i samhället … Läs mer

”Death of Education – Dawn of Learning” – i en skola för alla?

Jag har precis hoppat på samma kurs som Monica och Lina läser, KTH:s distanskurs om digitalt lärande. Spännande! Mitt i all entusiasm (och ibland en viss kritik mot det digitaliserade lärandet) infinner sig känslan av en viss meningslöshet. Vår samlade erfarenhet av datorer i skolan är mer en erfarenhet av brist på teknik, såväl som … Läs mer

Digital kompetens och lärande

KTH har satt ihop en kurs med grejer som verkar så nyttiga att de borde vara en självklar del av lärarutbildningen. Jag har naturligtvis anmält mig, följer du med? Ur kursinnehållet: produktion och användning av digitala lärobjekt öppna lärresurser (OER) digitala lärplattformar personliga lärmiljöer (PLE) Kort film om kursen: Läs mer, och följ länk till … Läs mer