Textanalys (i valtider)

I läroplanen för grundskolan står att läsa att det är ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”. (Lpo94) I kursplanen för svenska står att läsa att ”det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig … Läs mer