Med skolan mot framtiden?

Skolpolitiken i Sverige vs skolutvecklingen i USA Här hemma, i Sverige i dag i verkligheten, kritiseras vår utbildningsministers ändringar i Skolverkets förslag till nya kursplaner, i en debattartikel skriven av sakkunniga inom ämnet: I samband med Jan Björklunds presentation av ny läroplan för grundskolan framkom att Utbildningsdepartementet radikalt ändrat i det förslag som lämnats av … Läs mer