Lucka nr 18

… vari vår hjälte öppnar dörren till underjorden Den magiska penn-nyckeln började på nytt pulsera. Det var en mäktig kraft som sprang fram ur pennan; den drog med en ohejdbar energi iväg med Skolministern genom korridorerna, ner för trappor och fram till idrottshallens dörr som den stötte upp med ett penndrag, innan den slutligen släpade … Läs mer