Vad säger kursplanen om svordomar?

“May I ask a question?” she said, and then leaned closer to whisper: “Tell me please, what is the difference between a slut and whore?” Språk lärs i meningsfulla sammanhang, så sägs det och det tror jag på. Kvinnan som frågade, en immigrant i den kanadensiska engelskunderisningen ställde en sådär 30 frågor av samma art … Läs mer

Träck också!*

Hur svor man innan kristendomens avfälliga ängel inspirerade till fan, jävlar, helvete också? Kanske så här, som i Eyvind Johnsons ”Strändernas svall”: – Det ger jag Tartaros, det ger jag blanka Poseidon i, och förresten tycks du ju må fint av bara Hades. * * * Shakespearianska svordomar skrev Monica om här och en smädesdikt … Läs mer