Sorgens sju stadier

 ”När slutar vi?” ”Om 10 minuter.” ”VA!?” = > CHOCK ”Lektionen slutar om 10 minuter.” ”Nej, vi slutar nu!” = > FÖRNEKELSE ”Nej, vi slutar om 10 minuter. Det står på schemat.” ”Men vafan, kom igen!” = > VREDE ”Jag säger till när lektionen är slut.” ”Men jag är hungrig! Och vi brukar alltid få … Läs mer