Borde vi fundera mer över Skrupler?

På twitter pågår en diskussion om ords innebörd – om skillnaden mellan lärare och pedagog, om det överhuvud taget finns någon. En icke-diskussion i mina ögon  –  och särskilt eftersom jag i kväll mer intresserar mig för vad kungen lägger för innebörd i ordet ”skrupler”. På frågan (TT:s intervju, i AB) om kungen ångrar något … Läs mer