Läs Skollagen Hägglund!

På dagens DN Debatt tar Göran Hägglund tillfället i akt att kräva att lärare ska få ge kvarsittning, ta mobiler osv., allt i demokratisk anda. Märkligt att Hägglund inte tog sig tid att läsa skollagen innan han fick för sig att skriva (eller skriva under på) en hel debattartikel. Som en service till Hägglund och … Läs mer

Det är inte elevernas föräldrar som skall bekosta skolans aktivitetskostnader genom avgifter.

Så står det faktiskt i SKOLLAGEN, och jag hoppas att alla föräldrar som inte kan eller vill bekosta (t.ex.) sitt barns skolresa vet om det. För det är inte alltid att läraren upplyser  om detta. En sammanfattning av lagar och regler avseende klassresor står att läsa här. Du som förälder behöver alltså inte instämma i de andra … Läs mer