Lärarlöner, amerikanska lärare och soldater

Aftonbladets ”Skolgranskning” ställer i dag frågor om lärarlöner till åtta kommundirektörer. Den första frågan är 1. Borde lärarna i din kommun ha högre lön? och svaren blir: Inte generellt. Men det borde vara större lönespridning. Duktiga lärare ska ha bra lön. Om kraven ökar på skolan så ökar också kraven på lärarna. Och med ökade … Läs mer