Bakgrunden väger allt tyngre i betyget. Eller ”McDonald´s kompensatoriska uppdrag.”

”Ungefär hur många böcker har du hemma? Svara mig på det, och jag ska tala om för dig hur bra dina barn kommer att klara sig i skolan.” ”För tio år sedan var den svenska skolan en av världens bästa på att ge alla barn samma chans oavsett hemförhållanden. Nu är den inte ens genomsnittlig”, … Läs mer