Schema?

Det är mycket som rör skolan som jag ännu inte har kläm på, grundläggande saker. Styrdokument som läroplan och kursplaner möter man tidigt i utbildningen, och likabehandlingsplanen bör man möta så snart man börjar arbeta. Men hur schemat läggs och om det finns några regler för det, det har jag ännu inte förstått mig på. … Läs mer

Skolans löpande band – en organisationsfråga

Varför finns det inget som reglerar hur kort om tid det kan vara mellan lektionerna? Det är ibland som ett löpande band – lektion på lektion och ingen tid till eftertanke, materialanskaffning, sista minuten-planering eller toalettbesök däremellan. Då varken läraren eller eleverna är maskiner så fungerar löpande band-principen ganska dåligt som organisationsform i skolan. Tycker … Läs mer

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn

”Läraren är den enskilt viktigaste faktorn, det vet alla“, smaka på den! Är det vad samhället, politiker och lönekuverten återspeglar?”, skriver ChristerMagister i ett inlägg i dag. Och han ställer några frågor:   Hur mycket har lärarna att säga till om i skolpolitiken?  Hörs deras röster överhuvudtaget?   Och hur tar man tillvara på … Läs mer