Uppdatering: Ökad lärartäthet följd av lärarlegitimation

Den 5/3 skrev jag: Jag väljer att vara optimistisk, och ser införandet av lärarlegitimation som det som kommer att höja lärartätheten i skolorna. För när varje elev ska undervisas av en ämnes- och åldersbehörig lärare i varje ämne då måste fler lärare anställas. Svensklärararen utan examen i andra språk kan inte längre kvacka i språkval … Läs mer