Ett nytt lästips

Dagens intressantaste läsning: Skola och samhälle: Bo Nurmi om kunskap, med anledning av en av Gärdenfors publicerad artikel i Pedagogiska magasinet och frågan om lärares bristande (?) kunskap. Intressant också för mig att läsa artikeln innan jag börjat läsa Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor av Peter Gärdenfors, som ligger och väntar i läshögen.

Vittnesmål – pennor och datorer

Kommunerna tycks inte vara medvetna om att deras nuvarande sätt att fördela resurser skadar likvärdigheten i den svenska skolan. Genom att inte styra resurser till elever i socioekonomiskt utsatta områden ökar risken för utanförskap på grund av en misslyckad skolgång. – Det är ett slöseri med resurser att inte tidigt satsa på stöd under elevernas … Läs mer