Fundera över: Nyfikenhet och mod

Premiär för en ”ny programpunkt”: några rader eller ett längre utdrag ur en bok citeras; det är något som fått mig att stanna till en stund i läsningen och fundera, ett citat som kanske också inspirerar er till en stilla stunds filosoferande? Det första citatet handlar om nyfikenhet och mod: