Ny som lärare 2012. Vad betyder introduktionsåret för anställningsbarheten?

I den senaste numret av Svenskläraren diskuterar docent Åsa Morberg plus och minus i den nya lärarutbildningen. Åsa Morberg forskar i lärares första tid i yrket, den så kallade inductionsperioden. Frågan hon ställer är om den nya lärarlegitimationen (1 juli 2012) kommer att underlätta den första tiden i yrket. Jag rekommenderar en läsning av artikeln, den … Läs mer

Galet mycket jobb

Jag satt i söndags, precis som de flesta söndagar, och arbetade hemifrån. Vilket innebar att min arbetstid ännu en gång vida översteg de 45 timmar en lärare arbetar totalt per vecka (ramtiden som är detsamma som tiden man är på plats i skolan plus förtroendetiden som man kan förlägga när och var som helst). Som … Läs mer

Om läraren som uppslagsbok

För några dagar sedan möttes vi av en alarmerande rapport angående (historie-)lärares historiekunskaper. Det var Forum för levande historia som hade gjort en enkätundersökning och kommit fram till att många lärare inte hade koll på vilka av Förintelsens läger som skapats som arbetsläger och vilka som skapats enbart i syfte att, på ett industriellt vis, … Läs mer