Tråk och lust

Under planeringen av terminen (och som vanligt sker det mesta i huvudet och resulterar inte i några uppgifter eller konkreta lektionsplaner) sliter jag ibland mitt hår när jag inser att eleverna kommer att tycka att mitt upplägg är tråkigt. Jag försöker lugna mig med skolans ”men vissa saker är tråkiga och de måste man lära … Läs mer