LPP – gapa och svälj?

Runt om i skolorna sitter lärare och mallar sig. Mallar in sin undervisning, vill säga. Skriver LPP:er, de lokala pedagogiska planerna som ska göra undervisningen transparent för lärarna, eleverna och föräldrarna. Förbereder sig för de nya kursplanerna (jobbar kanske redan utifrån dem och nyskrivna LPP:er). Och jag undrar om vi säkert vet vad vi håller … Läs mer

Läromedelsklagan

Skolinspektionen kritiserar läromedlen i kemi för år 4-5, och mycket av kritiken skulle kunna gälla vilket ämne eller årskurs som helst, läs här. Det enda jag orkar tillföra saken är att kommentera att bristen på läromedel gör en ny lärare alldeles trött. Under jullovet skapade jag eget material, precis som under alla lov hittills, och … Läs mer