Planeringsstadiet

Om lite drygt en månad börjar jag jobba. Jag kommer att undervisa fem grupper med  elever på gymnasiet i olika medieämnen. Det är förlamande mycket som måste göras fram till dess. Kurs 1 För den här kursen måste jag lära mig sånt som tar 1-2 år att lära sig på en månad. Dessutom måste jag … Läs mer

Realia, skönlitteratur och internet i engelskan

S i t u a t i o n :  L e k t i o n I dag blir det två undervisningstips som jag hittat på två lärarbloggar, och ett boktips. Först några tankar om att  undervisa i realia i engelskan och som  inspirerar till att låta undervisningen utgå ifrån elevernas frågor och intresseområden: 1  … Läs mer

Att planera lektioner

Första delen i Metabolisms serie Situation: Lektion handlar om något grundläggande, om själva planerandet av lektionerna. S i t u a t i o n :   L e k t i o n Anne-Marie Körling skriver på sin blogg om hur hon tänker runt att skapa lektionsinnehåll, varifrån hon får sina idéer och vilka hon … Läs mer