Men varför?

På debattsidan i Dagens nyheter slänger alliansen nu fram ett förslag som bland annat innebär ett införande av lärarlegitimation. Det finns ju helt klart poänger med ett förslag som till exempel innebär att myndighetsutövning som betygssättning inte ska kunna ske av vem som helst hur som helst, eller att nyexade lärare ska ha rätt till … Läs mer