Digital kompetens och lärande

KTH har satt ihop en kurs med grejer som verkar så nyttiga att de borde vara en självklar del av lärarutbildningen. Jag har naturligtvis anmält mig, följer du med? Ur kursinnehållet: produktion och användning av digitala lärobjekt öppna lärresurser (OER) digitala lärplattformar personliga lärmiljöer (PLE) Kort film om kursen: Läs mer, och följ länk till … Läs mer