Realia, skönlitteratur och internet i engelskan

S i t u a t i o n :  L e k t i o n I dag blir det två undervisningstips som jag hittat på två lärarbloggar, och ett boktips. Först några tankar om att  undervisa i realia i engelskan och som  inspirerar till att låta undervisningen utgå ifrån elevernas frågor och intresseområden: 1  … Läs mer