Wednesday Bliss

Bra provresultat, insiktsfulla reflektioner över eget arbete och nuvarande kunskapsnivå. Och kommentarer som roligt och lugnt i klassen! Ibland behöver man hjälp från eleverna för att lyfta blicken från problemen! Ska inte läsa något kritiskt om skolan i media i dag, men ska nog skriva ner elevkommentarer och spara för att kunna ta fram!

Lucka nr 24

I ringdansens virvlar Skolministerns tal möttes av stående ovationer och publikens glädje visste inga gränser. Elever, lärare, all skolans personal, ja även rektor som fram tills nu lyst med sin frånvaro, klappade i händerna, stampade med fötterna, visslade och vejlade. Någon utbringade härnäst ett fyrfaldigt leve för Skolministern, och när hela församlingen hipp-hipp-hurrade för den … Läs mer