Läslogg 2008 (ur minnet)

Jag har slarvat med att skriva om vad jag läst, nu försöker jag rekonstruera genom att skapa en årslista. För att en lista tilltalar mitt ordningssinne, och stöder mitt korta minnessinne. Kanske kan jag återkomma till den –  Mare Kandres Bübins unge borde jag till exempel ha skrivit några rader om, det var en mycket … Läs mer

Skoldebatten 1840-1841

”Riksdagen 1840-1841 blev den längsta under Karl Johans regeringtid, den varade i sjutton månader. Under denna riksdag hade medelklassen fått sitt genombrott som politisk maktfaktor.” Några av de stora frågorna var representationen (de fyra stånden eller en tvåkammarsriksdag genom allmänna val), fattigvården (orsaken till den ökade nöden och hur den skulle avhjälpas) samt skolväsendet.

Min höstläsning 4

Doyle, Fogelström och Lagercrantz Nu har jag svårt att minnas; jag har läst massor, mer än vanligt på sistone. Eskapism i stora mått – tack till litteraturen som fått mig att ”överleva” november! Konstigt ändå att jag haft en sådan förkärlek för ”eländes-skildringar” nu när jag känt mig eländig …