Hemska tanke?

Vad skulle hända om Sveriges lärarkår på måndag slutade göra allt det som inte ingår i det undervisande uppdraget, inte gjorde det de saknar kompetens för men blivit tilldelade, inte vikarierade för frånvarande lärare, inte arbetade ideellt när arbetstiden inte räcker till? Vad skulle hända om lärarna upphörde göra allt detta, som görs i omtanke … Läs mer