De, dem eller köra på dom?

En evig fråga: Skriver man de eller dem? Eller löser man problemet med att skriva ”dom”, som de flesta elever jag mött i skolan? I SvD i dag kan man testa sig själv: QUIZ – DE eller DEM? * * * Till mina elever brukar jag använda följande knep: prova genom att byta ut de/dem … Läs mer