Vad är det jag bedömer?

En sak jag tycker är mycket svår med bedömning är det att avgöra hur och när en skriven text på bästa sätt blir rättvist bedömd. Är det texten eleven skriver i klassrummet, klockan 8-9 en torsdag, eller 13-14,30 en tisdag. Eller texten eleven får arbeta med både i skolan och hemma, och som lämnas in före, … Läs mer

Den femtongradiga betygskalan

  Igår satt jag på möte med ett gäng svensklärare och diskuterade GY2011. Vi pratade om kursinnehåll, planeringar, om hur många som kommer att få sparken när yrkesprogrammen bara läser en kurs i svenska samt hur betygskriterierna ser ut. Vi tyckte alla att fler steg var bra, och mer rättvist. Det var någonstans under samtalet … Läs mer

Betygssättning nattetid

Det var sista dagen igår att skriva in betyg. Konstigt nog hittade jag inga treor i upplösningstillstånd. De som borde ha varit oroliga hade gått hem. En elev mailade mig och skrev att jag skulle höra av mig till honom om jag ville att han skulle göra något för att få ett högre betyg. Jag … Läs mer

Men varför?

På debattsidan i Dagens nyheter slänger alliansen nu fram ett förslag som bland annat innebär ett införande av lärarlegitimation. Det finns ju helt klart poänger med ett förslag som till exempel innebär att myndighetsutövning som betygssättning inte ska kunna ske av vem som helst hur som helst, eller att nyexade lärare ska ha rätt till … Läs mer