Om: En annan syn på inlärningssvårigheter; ADD, autism, språkstörningar med mera

När dr Aditi Shankardass studerade de neurologiska orsakerna bakom dyslexi slogs hon av att neurologiska störningar endast diagnosticeras genom observationer av beteende, i stället för en undersökning av hjärnan – vilket är som att hjärtpatienter inte skulle diagnosticeras med EKG eller röntgen, utan bara genom sina fysiska symptom. Med EEG har man nu till exempel … Läs mer