Sociala mål i skriftliga omdömen?

sociala omdömen

.

.

Är det verkligen möjligt att Skolverket inte gett ut några riktlinjer för hur sociala mål ska bedömas och hur lärarens skriftliga omdöme ska kunna formuleras?

Så att det inte blir godtyckligt, olyckligt eller vad helst det nu kan bli när man som jag får i uppgift att ta upp de sociala målen och skriva min bedömning i så kallad fritext.


Ur Lgr: 

2. Övergripande mål och riktlinjer
I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans arbete.

2.1 NORMER OCH VÄRDEN
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Läraren ska
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder
för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE


De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Mål
Skolans mål är att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren ska
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter
som präglar ett demokratiskt samhälle.

ur Lgr11

Comments
8 Responses to “Sociala mål i skriftliga omdömen?”
 1. Janis, det är bara om rektor särskilt beslutat att det ska vara så som sociala mål ska ingå. Jag kan se att det kan vara vettigt under särskilda omständigheter – inte i normalfallet. Kanske i särskola, på LSS-boenden, specialklasser av olika slag, om man haft svåra sociala problem på en skola som man måste få bukt med för att undervisning och inlärning ska fungera.

  Det enda ett omdöme ska handla om är kunskaper i förhållande till kunskapskraven och formativa förslag på hur måluppfyllelsen kan öka.

 2. Janis skriver:

  Det är sagt att vi ska skriva det och skriva om alla elever. Inte rektors beslut som jag uppfattar det, utan kommunens. Men det är alltså all info vi fått; att vi ska skriva, men inget om hur det ska skrivas, vad det ska innehålla, vad vi bör akta oss för!, och hur kort/långt det är tänkt att det ska vara … Ser många problem med att skriva detta både rent praktiskt och etiskt.Trodde också att omdömen endast handlade om kunskap, men så är inte fallet, och det har ju numera stöd i läroplanen.

 3. Janis skriver:

  Tack Monica för bild, för en bild som syns i rätt ruta, och för en sådan lysande bild!
  Kollektiv är grejen om man har en sådan formidabel kollektivist (?) i kollektivet!

 4. Anna Kaya skriver:

  Vi skriver omdömen utifrån de sociala målen. Eller skriver och skriver, vi klickar i ”sällan”, ”ganska ofta” eller ”nästan alltid” utifrån följande påståenden:

  Du uttrycker och motiverar dina åsikter

  Du respekterar att människor är olika och har olika behov

  Du vågar säga ifrån om någon behandlas illa

  Du använder ord för att lösa konflikter

  Du visar hänsyn, omtanke och hjälpsamhet mot andra

  Du är rädd om dina egna, dina kamraters och skolans saker

  Du bidrar till att vi ska få arbetsro i skolan

  Du planerar och utvärderar självständigt ditt arbete

  Du respekterar andras åsikter och samarbetar

  Jag har inte ännu tänkt klart vad jag egentligen tycker om detta. Återkommer kanske framöver men om du vill hämta inspiration av våra formuleringar så varsågod, kan jag tycka.

  • metabolism skriver:

   Tack! Matnyttigt att ta med till morgondagens möte, måste vara fler än jag som undrar! Hade fylla i rutor på förra skolan men andra formuleringar och bara fyra saker, handlade om arbetsro främst, egen och andras.

 5. Marie Linder skriver:

  Har skrivit om detta på min blogg ”Att sätta det sociala på pränt”: http://goo.gl/fErU0

 6. Det låter som en mycket tveksam hantering från din kommuns sida. Jag skulle skicka ett mejl till skolinspektionen om saken om jag var du. Så här säger skollagen: ”Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.
  Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information
  som ges i utvecklingsplanen.” Att rektor kan fatta sådana beslut (i samråd med lärare och elever) är mer rimligt för ibland har man en speciell situation på en skola. Knark, kriminella gäng, svår skadegörelse och mobbning, etc. Huvudmannen ges inte den rätten enligt skollagen och skall heller inte ta sig den. I många fall kan sociala omdömen ställa till med skada. Anders Jönsson refererar till forskning som tyder på det.

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Läs hela inlägget här. Även bloggarna på Metabolism har skrivit om detta i ett inlägg. […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: