Betr. nyckelkompetenser för livslångt lärande

Försöker höja min digital kompetens, men det är lite svårt att få tiden och orken att räcka när man börjat jobba. Digital kompetens är ju en av  de så kallade nyckelkompetenserna, det visste jag. Dessa totalt åtta kompetenser delas sedan in de tre områdena kunskap, färdighet och attityd, det fick jag reda på när jag googlade.

Men som vanligt när man tar reda på något, så dyker det upp nya frågor. Min första fråga ”vad menas med attityd?” gavs det häromdagen ett svar på  i  A-M Körlings bloggintervju med Sven-Erik Liedman (läs här) och av Anne-Marie själv (läs här). Min andra fråga var: talade vi alls om detta under utbildningen (annat än indirekt)?  De övriga frågorna jag ställde mig efter att ha läst mer om nyckelkompetenserna enligt nedan står att läsa längre ner.

medborgarskap, social integration och sysselsättning.
Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser:
1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5. Lära att lära.
6. Social och medborgerlig kompetens.
7. Initiativförmåga och företagaranda.
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett
kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är
väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet,
30.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/13
matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och
att ”lära att lära” stöder allt lärande. Det finns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet,
initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central
roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna.

Nyckelkompetenser

nyckel”Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling (sic!), aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.

Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser:

1. Kommunikation på modersmålet.

2. Kommunikation på främmande språk.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.

4. Digital kompetens.

5. Lära att lära.

6. Social och medborgerlig kompetens.

7. Initiativförmåga och företagaranda.

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. (D)et finns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna.”

Mer om detta i källan:

Europaparlamentets och rådets rekommendationer av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.


Mm,viktiga saker, de där nyckelkompetenserna. Men är alla nyckelkompetenser något som alla behöver? Och är de alla nödvändiga för ”personlig utveckling”? Ska vi tala ”personlig utveckling” räcker väl inte 8 nyckelkompetenser till? Och vad är ett ”framgångsrikt liv”? Är vi misslyckade om vi inte är kompententa inom alla eller många av de nämnda områdena?

Ta social kompetens, till exempel, som alltid sägs vara så viktig  –  den har jag allt lite svårt för …   för att den sorterar människor i goda (d.v.s. socialt kompetenta) och sämre (d.v.s. mindre socialt kompetenta) enbart beroende på hur interpersonella/öppna/oblyga/talföra/emotionella människor är. Historien är full av människor som inte var så bra på att ”umgås med andra”, men som betytt mycket för mänskligheten, vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt. Eller för sin familj och närmaste vänner.  Måste vi alla vara likadana (och dessutom fullt kompetenta på allt; något av supermänniskor), eller finns det utrymme för olikhet och ”brister”? Den där eleven i klassen som inte är så bra på att interagera med sina klasskamrater och kanske senare sina arbetskamrater, inte måste väl han/hon ses som mindre kompetent  i betydelsen mindre värd i vårt kunskapssamhälle? Ju mer vi kommunicerar desto viktigare  är det kanske med dem som vågar vara tysta? Ja, detta sägs av mig som hyllar dialog och samarbete. Men ännu mer hyllar jag att vi ska slippa etiketteras som ”kompetenta” som i  ”samhällsnyttiga” eller ”framgångsrika”.

Läser jag dokumentet som fan läser bibeln, eller bör vi vara försiktiga i hur vi talar och tänker om dessa önskvärda nyckelkompetenser?

Annonser
Comments
3 Responses to “Betr. nyckelkompetenser för livslångt lärande”
 1. Mats skriver:

  Det är en soppa och jag förstår inte hur det ska gå att använda i någon form av argumentation. Samtidigt sker ett banaliserande av kunskapsmålen genom bolognaprocessens instrumentella tänkande.

  I EU tycks det vara regel att den ena handen inte vet vad den andra gör.

  Men jag tror att det är möjligt att hitta någon formulering och vifta med den vid lämpligt tillfälle (om det kniiiiiiper)

  Själv sätter jag en ära i att vara ytterst förändringsobenägen…

 2. Magistern skriver:

  Janis, vafan?

 3. Janis skriver:

  Mats: Ytterst förändringsobenägenhet är jag själv inne på för närvarande – men med ständigt dåligt samvete … Helt klart leder inte all förändring till det bättre – fast det upptäcks ju sällan i tid, så sen får man försöka förändra tillbaka till före förändringen … Hoppas förluster inte blir för stora hos er, innan man börjar förändra tillbaka.

  Magistern, vaddårå?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: