Moral och etik – ett tankeexperiment

”Veckans metabolism” 2006:42

Veckans metabolism är ett tankeexperiment. Det är den senaste tidens tidningsskriverier om politikers göranden som får metabolism att fundera över hur svårt det är med moral och etik, och under filosoferandet ploppar Immanuel Kants (1724-1804) ”kategoriska imperativ” upp:

Handla så, att du kan vilja att ditt handlingssätt blir till allmän lag

Kant menade att man alltid ska testa sitt handlingsalternativ mot det kategoriska imperativet för att inse vad som är rätt eller fel. God vilja och pliktkänsla, alltså…

Men det är svårt att leva upp till en hög moral, det är det. Och det är mänskligt att fela. Nu när regeringen och budgeten är ny, och skandalerna duggar tätt (ingen större skillnad mot tidigare regeringar, nej) så kan man ju i alla fall fundera lite över samhället vi lever i och hur man skulle vilja att det såg ut. Det jobbiga är att man kommer in på frågan om sin personliga moral igen…

Vare sig man föreställer sig att ett ”rättvist” samhälle är något i stil med ett skandinaviskt ”välfärdsmodells-samhälle”, eller att rättvisa är det samma som att var och en får vad han förtjänar, efter ”individuell förtjänst”, så kan man roa sig med ett litet hypotetiskt tankeexperiment.

Vi utgår ifrån Harvardprofessorn John Rawls (1921-2002) ”Theory of Justice”  (1971) där han diskuterar vad som krävs för att ett samhälle ska vara rättvist.

Scenariet: En samling människor ska dra upp riktlinjerna för hur deras (hypotetiska) gemensamma samhälle ska se ut.

Förutsättningarna: Alla är rationella och intresserade av sitt eget bästa. Ingen av deltagarna känner till sina förutsättningar, sina egenskaper, i det kommande samhället. Ingen har en aning om han/hon kommer att vara intelligent eller inte, frisk eller sjuk, stark eller svag, hänsynslös eller ”vek”. Ingen kan alltså räkna ut på vilken plats i samhället man hamnar på, och detta kan då heller inte styra vilket slags samhälle man önskar sig.

* * *

Sätt igång och fundera! Hur skulle det samhälle se ut som du skulle vilja leva i – både som framgångsrik och som mindre lyckligt lottad? Som både begåvad och som mindre kapabel? Som sjuk eller handikappad, såväl som frisk och stark? Hur skulle det samhälle du skulle vilja leva i se ut oavsett om du var,  eller inte var, lyckligt lottad i det genetiska eller sociala lotteriet ?

* * *

Och hur tänkte filosofen själv då? Ja, några glasklara definitioner av ”rättvisa, jämlikhet och frihet” är ju  svåra att göra, så vad som är en rimlig tolkning av hans idealsamhälle ser ut får ni själva fundera vidare på (det finns massor på nätet, det är bara att googla). Men nog tycker jag att han var inne på det samma som Kant om  hög, personlig, moral.

Socialliberalen Rawls menar att det som de rationella och egennyttiga deltagarna – okunniga om sin egen framtida roll; sin börd och sina egenskaper – kommer fram till är det rättvisa, och för att nå fram till detta måste deltagarna enas om två principer.  När dessa båda principerna är uppfyllda är alla jämlika medborgare, enligt Rawls.

1. FRIHETSPRINCIPEN

Alla har största möjliga frihet (yttrande-, tryck-, rättssäkerhets-, religionsfrihet, rösträtt etc) – så länge inte ens frihet inkräktar på en annans frihet. (Ska någons frihet inskränkas får så ske bara om den inkräktar på någon annans.)

2. JÄMLIKHETSPRINCIPEN

Jämlikhet i fråga om lön och materiell standard – såvida inte en annan fördelning gynnar de ”sämst ställda”.

Rawls menar att det är enklast om individer också lever efter de båda rättviseprinciperna. Gör individerna detta innebär det att de rättvisa institutionerna ( som byggts upp och förvaltas opartiskt för att rättigheter och skyldigheter skall bli rättvis fördelade) också blir stabila. ”Från rättviseteorins synpunkt är den viktigaste naturliga plikten att stödja och befrämja rättvisa institutioner. Denna plikt består av två delar: för det första ska vi lyda de rättvisa institutionerna och göra vad som på oss ankommer i dem när sådana finns och gäller oss; för det andra ska vi bidra till att rättvisa arrangemang upprättas när rättvisa institutioner saknas, åtminstone när detta låter sig göras utan att det kostar oss särskilt mycket.”

Lika svårt att följa som Kants kategoriska imperativ är kanske följande   –  men nog vore det bra mycket mer najs om vi i alla fall försökte. Försökte lite grann åtminstone.

”De som har gynnats av naturen får, oavsett vilka de är, dra nytta av sin större tur endast när de därigenom förbättrar situationen för dem som har dragit det kortaste strået.”  (John Rawls)

***

Annonser
Comments
2 Responses to “Moral och etik – ett tankeexperiment”
  1. L skriver:

    Jag tyckte att det sista citatet var mycket vackert. På ett bra sätt alltså. Kan det inte bara få vara så?

  2. j skriver:

    Sök på ”free hugs” på youtube så får du se något vackert. Härligt, gulligt, fint.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: